Kościół, jaki jest, każdy widzi i nie warto mu poświęcać uwagi. Skierujmy ją wyłącznie na własne postawy i działania. Zróbmy sobie świeckie państwo oddolnie.