Co więcej?

Co więcej?

Apostazja złożona, dzieci wypisane z religii, rodzina poinformowana, że życzymy sobie świeckiego pogrzebu, a ślub też weźmiemy poza kościołem.  Co dalej?  Plusy, które odczuwamy z odzyskania osobistej wolności możemy przenieść na sprawy państwowe.  Zarażajmy się pozytywną energią i mobilizujmy do działań, które poprawią sytuację wokół i między nami. 

Wspólne sprawy, wielkie plusy:

+ wspieramy rozdział kościoła od państwa głosując wyłącznie na polityków, którzy mają konkretne postulaty w tej kwestii (szczegółowe postulaty znajdziecie tu: https://www.loomio.org/osk oraz tu: https://kongresswieckosci.pl/manifest/)  

+ angażujemy się w projekty, które doprowadzą do pociągnięcia przestępców z krk i ich przełożonych do odpowiedzialności karnej 

+ jako rodzice naciskamy na publiczne szkoły by pilnowały konstytucyjnej zasady bezstronności wyznaniowej (brak przedstawień szkolnych, konkursów, dekoracji o tematyce religijnej, zajęcia z religii przed lub po bloku obowiązkowych lekcji, dostępność zajęć z etyki, pilnowanie by WdŻ uczony był zgodnie z wiedzą naukową, a bez katolickiej propagandy)

+ gotowych na zmiany znajomych i członków rodziny wspieramy w świeckich decyzjach (ślub cywilny, nie chrzczenie dzieci, nie dawanie na tacę, ani po kolędzie itd.)   

+ poświadczamy prawdę w spisie powszechnym, udzielając odpowiedzi o nieprzynależeniu do kościoła katolickiego

Co możemy już dziś?  Przede wszystkim brać udział w protestach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, największego od lat ruchu społecznego walczącego o prawa kobiet i wszystkich społeczności dyskryminowanych, ale także o faktyczny rozdział kościoła od państwa.

A już wkrótce kilkoma kliknięciami możemy przyczynić się do poprawy sytuacji w polskiej polityce, udzielając właściwych odpowiedzi w spisie powszechnym. Tak, w tym roku od 1 kwietnia do 30 września przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.  Udział w spisie jest obowiązkowy.  Od nas zależy, czy udzielimy odpowiedzi samodzielnie wypełniając formularz internetowy, czy też udzielając odpowiedzi rachmistrzowi w rozmowie telefonicznej lub w ramach bezpośredniego spotkania. Jednym z pytań o ogromnej wadze jest pytanie o wyznanie. Na zebrane w tej rubryce dane partie polityczne, administracja, a nawet kościół, będą się powoływać przez następne 10 lat. Dlatego warto:

+ wypełnić formularz samodzielnie i nie ulegać presji otoczenia 

+ udzielić odpowiedzi „bezwyznaniowy”

+ zachęcić wszystkich dbających o świeckie państwo znajomych i rodzinę do udzielenia odpowiedzi w ten sposób  

Pamiętajmy, że zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w Ustawie o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 (Załącznik nr 1: zakres zbieranych w spisie informacji, pkt 6) przez wyznanie rozumieć mamy przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego.  A zatem nie podajemy ateizmu, agnostycyzmu, czy bliżej nieokreślonego panteizmu jako wyznania. 

Warto dołączyć do facebookowych wydarzeń, które promują w danych grupach wyznaniowych i światopoglądowych jedną odpowiedź – np. tutaj

Gdzie jeszcze możemy szukać informacji i wsparcia w dążeniu do świeckiego państwa:

+ Kongres Świeckości

+ Wolność od Religiii

+ Polska Laicka

+ Fundacja im. K. Łyszczyńskiego

+ Koalicja Ateistyczna

+ Grupa Dość Milczenia

+ Mapa Kościelnej Pedofilii

+ Mapa apostazji

+ Licznik apostazji 

+ www.apostazja.info

+ fb: Apostazja2020

+ fb: Nasze dzieci nie chodzą na religię

+ fb: Myślę, więc nie chrzczę

+ fb: Nie chrzczę – droga do świeckiego państwa